tanie oc i ac, ubezpieczenie komunikacyjne, oc na auto przez internet, ubezpieczenie samochodu online, ubezpieczenie oc na samochód onlinetanie oc i ac, ubezpieczenie komunikacyjne, oc na auto online, ubezpieczenie samochodu

tanie oc i ac, oc na auto przez internet, ubezpieczenie samochodu online

tanie oc i ac, ubezpieczenie komunikacyjne, oc na auto przez internet, ubezpieczenie samochodu online, ubezpieczenie oc na samochód online, porównanie ubezpieczeń komunikacyjnych, tanie oc przez internet, tanie ubezpieczenie auta online

Ubezpieczenie obowiązkowe (tj. odpowiedzialności cywilnej tzw. OC) - ma za zadanie chronić posiadacza pojazdu mechanicznego od odpowiedzialności za szkody wyrządzone nie tylko w związku z ruchem, ale również postojem ubezpieczonego pojazdów. Odszkodowanie OC zostaje przyznane, jeśli posiadacz pojazdu lub kierujący jest winny spowodowania szkody, polegającej na zniszczeniu mienia, uszkodzenia ciała lub śmierci osób trzecich. Ubezpieczenie dobrowolne ( tj. autocasco tzw. AC) - przedmiotem ubezpieczenia jest pojazd wraz z wyposażeniem. Zawarcie umowy z ubezpieczycielem zależy tylko od właściciela pojazdu. Przedmiotem umowy są pojazdy zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym. Chroni nasz pojazd od: częściowego i całkowitego zniszczenia powstałego w wyniku kolizji, wypadku czy zdarzeń losowych ( np. pożaru, powódź, zatopienia, opadów atmosferycznych), aktów wandalizmu, kradzieży pojazdu i jego wyposażenia. Dokumentem potwierdzającym zawarcie ubezpieczenia jest polisa - ważna od następnego dnia po zapłaceniu stosownej składki. Należność opłaca się jednorazowo lub w ratach. Umowa wygasa automatycznie po zakończeniu okresu ubezpieczenia, lub w momencie nieopłacenia kolejnej raty składki.

tanie oc i ac, ubezpieczenie komunikacyjne, oc na auto przez internet, ubezpieczenie samochodu online

 


POŻYCZKI i CHWILÓWKI

KREDYTY BANKOWE

FINANSE OSOBISTE

LOKATY i INWESTYCJE

DLA TWOJEJ FIRMY

UBEZPIECZENIA

KALKULATOR ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ

PORÓWNANIE POŻYCZEK i KREDYTÓW

PROGRAM PARTNERSKI