rejestr dłużników BIK, oddłużanie, czyszczenie rejestru dłużników, czyszczenie BIK i KRD, usuwanie wpisu w BIK, czyszczenie BIK, windykacjarejestr dłużników, oddłużanie, czyszczenie BIK, BIG, KRD, ERIF, windykacja długu

rejestr dłużników, oddłużanie, windykacja, usuwanie wpisów w BIK-u, BIK, BIG, KRD, ERIF, INFOR, czyszczenie rejestru dłużników, czyszczenie BIK i KRD

czyszczenie bik, oddluzanie

BIK - Biuro Informacji Kredytowej to instytucja, której zadaniem jest przyjmowanie, integrowanie i udostępnianie danych związanych będących historią kredytową klientów instytucji finansowych. Na ogół dane te zawierają informacje o prawidłowo regulowanych zobowiązaniach. Historia dostępna w BIK-u może stanowić pozytywny argument w oczach banku dla przyznania nam kredytu. Dane udostępniane są instytucjom oferującym różnego rodzaju produkty finansowe. Za wiarygodność danych dostarczanych do BIK-u odpowiedzialne są banki i inne instytucje udzielające kredytów. Dodatkowo ocena wiarygodności podmiotu starającego się o dany produkt finansowy odbywa się metodą scoringu kredytowego.
BIG - Biuro informacji Gospodarczej. Gromadzi, przechowuje i udostępnia informacje o dłużnikach. BIG to jeden z największych rejestrów dłużników w Polsce, operujący informacjami o zadłużeniach i zobowiązaniach. Przechowuje i udostępnia raporty o dłuznikach - firmach i osobach fizycznych. Na ich podstawie banki i inne firmy podejmują współpracę z nowym kontrahetem, a dłużnikom odmawia się lub proponuje mniej korzystne warunki udzielenia kredytów, pożyczek, leasingu lub abonamentu na telefon

BIK - Biuro Informacji Kredytowej - sprawdź swój BIK oddłużanie, rejestr dluznikow
 • raport BIK w Koncie Próbnym za 0 zł
 • dostęp do historii kredytowej za 0 zł
 • poznasz swoją historię kredytową
 • ocenisz swoje szanse na kredyt
 • upewnisz się, że nie jesteś dłużnikiem
 • zobaczysz, jakie dane na Twój temat widzi bank
 • z dobrą historią w BIK: tańszy kredyt, karta kredytowa i ubezpieczenie
 • pobierz swój certyfikat wiarygodności kredytowej za 0 zł
 • Raport BIK, w których sprawdzisz historię Twoich kredytów i innych zobowiązań
 • Alerty BIK na 12 miesięcy, dzięki którym dostaniesz ostrzeżenie o zaległościach lub próbie wyłudzenia
 • Wskaźnik BIK pokazujący bieżący status Twoich zobowiązań przez 12 miesięcy i zdolność kredytową

 • BIK, biuro informacji kredytowej BIK, biuro informacji kredytowej

  rejestr dłużników, oddłużanie, windykacja, informacja gospodarcza, BIK, BIG, KRD, ERIF, INFOR, czyszczenie rejestru dłużników, czyszczenie BIK i KRD